[sg_popup id=1]

Ferdi Kaza Sigortası

Fredi kaza sigortası ile kişilerin poliçe kapsamında tanımlanan bir kaza nedeniyle; ölümü, geçici veya
sürekli olarak iş görme yeteneği kaybetmesi durumunda, toplu bir para veya azami olan belirlenmiş
bir süre boyunca, aylık veya üç aylık gelir şeklinde tazminat ödemsi sağlanır. Bu poliçeler, kazaya bağlı
olarak sigortalının yapmak durumunda olduğu tedavi harcamalarını da temin eder. Sigortalı kişiin
mesleği, önemli risk değerlendirme faktörü olmasına karşın, herhangi birişte çalışmayan kişiler için de
verilebilir. Poliçeler genellikle yıllık olmakla birlikte bir yılından kısa süreli de poliçe düzenlenebilir.
Ferdi kaza sigortası ile sigortalılara üç farklı teminat sunulur. Bu teminatların hepsi alınabileceği gibi
içlerinden talep edilecek bir veya birkaç tanesi de alınabilmektedir. Bu teminatlar şunlardı;
1- Vefat Teminatı
2-Daimi Maluliyet Teminatı
3-Tedavi Masrafları Teminatı

Zorunlu Motorlu Araç Sigortası

Trafik sigortası fasıl 333 motorlu araçlar (3. şahıs sigortası) yasasına göre yapılması gerekli bir sigorta türüdür. Poliçede belirtilen motorlu aracın işletilmesi sırasında 3. şahıs yaralanmasına, ölmesine ve herhangi bir şeyin zarara uğramasından dolayı işletene düşen hukuki sorumluluğun sigortalının kusuru oranında sigorta teminat bitimine kadar temin eden bir sigorta türüdür. Bu sigorta KKTC sınırları içerisinde geçerlidir. Sigortanın başlangıç ve sonu poliçede belirtilen tarihlerdir. Trafik sigortası teminatlarından bahsedersek, teminatlar maddi, tedavi masrafı, sakatlanır ve ölüm olmak üzere üç ana başlıkta toplanır. Bu teminatlara ilişkin limitler poliçede ayrıca belirtilir. Her bir tafa kendi limiti dahilinde incelenir ve bir biri üzerinden ayrıca hesaplanmaz. Sigorta ücretinin tamamı peşin tahsil edilir.

Kasko Motorlu Araç Sigortası

Kasko sigortası, karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtların, römork veya karavanların, iş makinelerinin ve lastik tekerlekli traktörlerin; çarpışmadan, yanmasından, çalınmasından ya da çalınmaya teşebbüs edilmesinden; üçüncü şahısların kötü niyetli hareketlerinden ya da muziplikten dolayı uğrayacağı maddi zararları temin eden bir sigortadır. Bununla birlikte gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullanmanın iradesi dışında arca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar da teminat altındadır. Söz konusu risklerin tamamı sigortalı tarafından seçilebileceği gibi sadece bir ya da birkaçı da tercihen seçilebilir. Kasko sigorta K.K.T.C sınırları içinde geçerlidir.

KURULUŞUMUZ

Kıbrıs Sigorta’nın nasıl kurulduğunu dönemin Maliye Bakanı Salih Coşar anlattı.  “KKTC’de Sigorta şirketleri 1950’lili yıllardan 1996 yılına kadar Türkiye ve diğer yabancı sigorta şirketlerinin şube şirketleri olarak çalışmaktadır. Yerli sigorta şirketlerinin faaliyete başlaması malasef 1995-1996 yılına kadar yerli sigorta şirketi kurulamamış ve çalışamamıştır.  Biz yasayı yapana kadar ülkede yerel sigortacılık yoktu,  var olanlar da Türkiye’den ve ya İngiltere’deki sigortaların şubeleri konumundaydı. İlk bakan olduğumda, 1989’da ilk kez sigorta yasasını gündeme getirdim. Amacım daha fazla her faaliyetin kurumsallaşması için gayret göstermekti.  KKTC’de sigorta yasası ilk defa 1988 yılında tarafımdan gündeme getirilmiştir.  “Kuzey Kıbrıs’ın ilk sigorta şirketi Kıbrıs Sigorta 1 Eylül 1995 yılında kurularak ilk poliçesini kesti. 1993’de yasasını geçirdiğim sigorta yasasının tüzükleri ve sigorta şirketinin kurulmasına he nedense başlanamamıştır. Yeniden Ekonomi ve Maliye bakanı oduktan sonra gerekli tüzükleri hazırlatıp 19 Nisan 1995’de tescili yapıp 1 Eylül 1995’de sigortacılık faaliyetlerine başlamıştır. Yerel sigorta şirketleri kurulurken devletinde ortak olduğu “Kıbrıs Sigorta” şirketi kurulmuştur. Ve halen faaliyettedir.”  Kıbrıs Sigorta kurulurken asıl amaç genç KKTC’de reasürans şirketi kurmaktı. (Reasürans, sigorta şirketlerinin üstlendikleri riskleri tekrar sigortalatarak kendilerini güvence altına alması)  Ülkemiz reasürans sigortası olarak diğer şirketlere öncülük etsin. Kıbrıs Sigorta şirketi kurulurken niyet ve düşüncemiz “reasürans” bir şirkete dönüştürmekti, kısmet olmadı.”

TÜM ÜRÜNLERİMİZİ GÖRÜN