Zorunlu Motorlu Araç Sigortası

Trafik sigortası fasıl 333 motorlu araçlar (3. şahıs sigortası) yasasına göre yapılması gerekli bir sigorta türüdür. Poliçede belirtilen motorlu aracın işletilmesi sırasında 3. şahıs yaralanmasına, ölmesine ve herhangi bir şeyin zarara uğramasından dolayı işletene düşen hukuki sorumluluğun sigortalının kusuru oranında sigorta teminat bitimine kadar temin eden bir sigorta türüdür. Bu sigorta KKTC sınırları içerisinde geçerlidir. Sigortanın başlangıç ve sonu poliçede belirtilen tarihlerdir. Trafik sigortası teminatlarından bahsedersek, teminatlar maddi, tedavi masrafı, sakatlanır ve ölüm olmak üzere üç ana başlıkta toplanır. Bu teminatlara ilişkin limitler poliçede ayrıca belirtilir. Her bir tafa kendi limiti dahilinde incelenir ve bir biri üzerinden ayrıca hesaplanmaz. Sigorta ücretinin tamamı peşin tahsil edilir.

Kasko Motorlu Araç Sigortası

Kasko sigortası, karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtların, römork veya karavanların, iş makinelerinin ve lastik tekerlekli traktörlerin; çarpışmadan, yanmasından, çalınmasından ya da çalınmaya teşebbüs edilmesinden; üçüncü şahısların kötü niyetli hareketlerinden ya da muziplikten dolayı uğrayacağı maddi zararları temin eden bir sigortadır.

Bununla birlikte gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullanmanın iradesi dışında arca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar da teminat altındadır. Söz konusu risklerin tamamı sigortalı tarafından seçilebileceği gibi sadece bir ya da birkaçı da tercihen seçilebilir.

Kasko sigorta K.K.T.C sınırları içinde geçerlidir.

Bu bilgileri paylaş...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone