Zorunlu motorlu araç sigortası nedir ?

Trafik sigortası Fasıl 333 motorlu araçlar (3. Şahıs Sigortası) Yasasına göre yapılması gereken bir sigorta türüdür.

Poliçede belirtilen motorlu aracın işletilmesi sırasında 3. şahıs yaralanmasına, ölmesine ve herhangi bir şeyin zarara uğramasından dolayı işletene düşen hukuki sorumluluğun sigortalının kusuru oranında sigorta teminat bitimine kadar temin eden bir sigorta türüdür. Bu sigorta KKTC sınırları içerisinde geçerlidir. Sigortanın başlangıç ve sonu poliçede belirtilen tarihlerdir.

Trafik sigortası teminatlarından bahsedersek, teminatlar maddi, tedavi masrafı, sakatlanma ve ölüm olmak üzere üç ana başlıkta toplanır.

Bu teminatlara ilişkin limitler poliçelerde ayrıca belirtilir. Her bir taraf kendi limiti dahilinde incelenir ve bir biri üzerinden ayrıca hesaplanmaz. Sigorta ücretinin tamamı peşin tahsil edilir. Sözleşme yapılır yapılmaz taraflar anlaştıkları taktirde ödemeler % 25’i peşin ödemek koşuluyla geriye kalan taksitlendirilebilir.

Kasko motorlu araç sigortası nedir ?

Kasko sigortası, karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtların, römork veya karavanların, iş makinalarının ve lastik tekerlekli traktörlerin; çarpışmadan, yanmasından, çalınmasından ya da çalınmaya teşebbüs edilmesinden; üçüncü şahısların kötü niyetli hareketlerinden ya da muziplikten dolayı uğrayacağı maddi zararları temin eden bir sigortadır.

Söz konusu risklerin tamamı sigortalı tarafından seçilebileceği gibi sadece bir ya da birkaçı da tercihen seçilebilir. Kasko sigorta K.K.T.C. Sınırları içinde geçerlidir.

Ayrıca Kıbrıs Sigorta’dan araç sigortası yaptıranlar yolda kalmıyor…

Kıbrıs Sigorta’da araç sigortası yaptıranlar sadece 150’tl ek teminat vererek onarım süresi içerisinde araçsız kalmıyor.  

 

Not: Bu hizmet onarım süresi 2 günü geçmesi halinde ve yılda 2 kez 7 günü aşmamak kaydıyla verilmektedir.

Bu bilgileri paylaş...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email