Kiralık (İkame) Araç Hizmeti

Kıbrıs Sigorta’dan araç sigortası yaptıranlar yolda kalmıyor…

Kıbrıs Sigorta’da araç sigortası yaptıranlar sadece 150’tl ek teminat vererek onarım süresi içerisinde araçsız kalmıyor.  

Not: Bu hizmet onarım süresi 2 günü geçmesi halinde ve yılda 2 kez 7 günü aşmamak kaydıyla verilmektedir.

By |Haziran 10th, 2015|Ürünlerimiz|0 Comments

Ticari Sigorta

Ticari sigorta, işyerlerini, yangın sigortası kapsamı dahilinde, tek bir poliçe ile çok sayıda riziko için teminat verilebilecek paket poliçedir.

Poliçe Kapsamındaki Diğer Teminatlar

Deprem
Sel ve su baskını (Seylap)
Hırsızlık
Cam Kırılması
Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri,Kötü Niyetli Hareketler,Terör
Dahili su
Fırtına
Kar ağırlığı
Yer kayması
Duman
Yakıt sızması
Kara taşıtları çarpması
Hava taşıtları çarpması Deniz […]

By |Mayıs 4th, 2015|Ürünlerimiz|0 Comments

Nakliye Sigortası

Nakliyat sigortaları yolcu taşımaları hariç her türlü taşımalarda teminat sağlayan sigortalardır.

Nakliyat sigortaları, tekne sigortaları, kıymet nakliyat sigortaları ve emtia nakliyat (yük) sigortaları olmak üzere üç alt branşa ayrılmaktadır.

Tekne sigortaları

Tekne sigortaları; her türlü deniz aracının denizde uğruyabileceği zararlara karşı sigortalanmasıdır.

Kıymet sigortaları

Kıymet sigortaları; kıymetli evrak, maden, para ve benzeri değerlerin taşınmaları sırasında uğruyabileceği zararlara karşı sigortalanmasıdır.

Emtia nakliyat […]

By |Mayıs 4th, 2015|Ürünlerimiz|0 Comments

Konut Sigortası

Konut Sigortası bina ve isteğe bağlı olarak içinde yer alan eşyaları güvence altına alınmasıdır. Bu durumda bina içerisindeki her türlü sabit tesisat da sigorta kapsamına girmektedir.

Herhangi bir hasarın gerçekleşmesi durumunda çoğunlukla eşyalar da hasar görür. Bu nedenle sigortaya konu olan konutların içindeki eşyaların birlikte güvence altına alınması gerekir. Böylece az bir maliyet farkıyla daha […]

By |Mayıs 4th, 2015|Ürünlerimiz|0 Comments

Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi kaza sigortası ile kişinin poliçe kapsamında tanımlanan bir kaza nedeniyle; ölümü, geçici veya sürekli olarak iş görme yeteneğini kaybetmesi durumunda, toplu bir para veya azami olarak belirlenmiş bir süre boyunca, aylık veya üç aylık gelir şeklinde tazminat ödemesi sağlanır.

Bu poliçeler, kazaya bağlı olarak sigortalının yapmak durumunda olduğu tedavi harcamalarını da temin eder.

Sigortalı kişinin mesleği, […]

By |Mayıs 4th, 2015|Ürünlerimiz|0 Comments

Hayat Sigortası

Kredi Hayat Sigortası Nedir ?
Kredi Hayat Sigortası, gerçek şahıslara açılan her çeşit kredide, krediyi alan kişinin (intihar hariç) eceliyle (hastalık veya kaza sonucu) vefat etmesi halinde , borcun varislere ve kefillere yansıtılmadan veya varsa ipoteğine gidilmeden sigorta şirketi tarafından krediyi veren kuruluşa ödenmesini sağlar. Böylece hiçbir kişi veya kuruluşa başvurmadan vefat edenin kredi borcu derhal […]

By |Mayıs 4th, 2015|Ürünlerimiz|0 Comments

Araç Sigortası

Zorunlu motorlu araç sigortası nedir ?
Trafik sigortası Fasıl 333 motorlu araçlar (3. Şahıs Sigortası) Yasasına göre yapılması gereken bir sigorta türüdür.

Poliçede belirtilen motorlu aracın işletilmesi sırasında 3. şahıs yaralanmasına, ölmesine ve herhangi bir şeyin zarara uğramasından dolayı işletene düşen hukuki sorumluluğun sigortalının kusuru oranında sigorta teminat bitimine kadar temin eden bir sigorta türüdür. Bu sigorta […]

By |Mayıs 4th, 2015|Ürünlerimiz|1 Comment