Ferdi kaza sigortası ile kişinin poliçe kapsamında tanımlanan bir kaza nedeniyle; ölümü, geçici veya sürekli olarak iş görme yeteneğini kaybetmesi durumunda, toplu bir para veya azami olarak belirlenmiş bir süre boyunca, aylık veya üç aylık gelir şeklinde tazminat ödemesi sağlanır.

Bu poliçeler, kazaya bağlı olarak sigortalının yapmak durumunda olduğu tedavi harcamalarını da temin eder.

Sigortalı kişinin mesleği, önemli bir risk değerlendirme faktörü olmasına karşın, herhangi bir işte çalışmayan kişiler için de verilebilir.

Poliçeler genellikle yıllık olmakla birlikte bir yıldan kısa süreli de poliçe düzenlenebilir.

Ferdi kaza sigortası ile sigortalılara üç farkı teminat sunulur. Bu teminatların hepsi alınabileceği gibi içlerinden talep edilecek bir veya birkaç tanesi de alınabilmektedir. Bu teminatlar şunlardır;

  • Vefat teminatı
  • Daimi maluliyet teminatı
  • Tedavi masrafları teminatı
Bu bilgileri paylaş...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone