Vizyonumuz, Misyonumuz

kıbrıs sigorta logo ok

Kıbrıs Sigorta Şirketi Limited’in güçlü mali yapıya dayalı bir reasürans sistemi ile desteklenen örgütsel yapısı aracılığı ile ulusal ve uluslararası rekabet koşullarında, yüksek rekabet gücü ve uluslararası kredibiliteye sahip bir konumda yürüteceği faaliyetleri neticesinde yaratılacak fonların ülkemiz ekonomisinin kalkınma gerekleri doğrultusunda katkılar sağlaması.

Sigortacılık faaliyetleri ülkemizde 1995 yılına kadar Türkiye Cumhuriyetinde tescilli sigorta şirketlerinin tayin ettikleri genel ecentelikler tarafından yürütülmekte idi. Yerel sigorta şirketlerinin kuruluşuna yönelik devlet politikası çerçevesinde K.K.T.C. Meclisinin 39/1993 sayılı sigorta Hizmetleri Yasası ile yerel sigorta şirketlerinin faaliyete geçmesi mümkün kılınmıştır.

Bu çerçevede KIBRIS SİGORTA ŞİRKETİ LİMİTED halka açık şirket statüsünde ilk yerel sigorta şirketi olarak 19 NİSAN 1995 tarihinde tescili yapılmış olup faaliyetlerine 01 EYLÜL 1995 tarihinde başlamıştır. Kıbrıs Sigorta Şirketi Limited’in kuruluş amacı ve vizyonu yerel sigorta şirketlerinin kuruluşunda öncülük yapmak, sağlıklı bir sigortacılık sektörü yaratılmasını mümkün kılmak, sektörde serbest piyasa kuralları içerisinde fiyat rekabeti sağlamak, sunulan hizmet kalitesi vs. Hususlarda tanzim edici öncü rol oynamak olarak özetlenebilir.

Kıbrıs Sigorta Şirketi Limited, sigortacılık sektöründe bir denge unsurudur ve sektörün lokomotifidir.

Bu bilgileri paylaş...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone