Kredi Hayat Sigortası Nedir ?

Kredi Hayat Sigortası, gerçek şahıslara açılan her çeşit kredide, krediyi alan kişinin (intihar hariç) eceliyle (hastalık veya kaza sonucu) vefat etmesi halinde , borcun varislere ve kefillere yansıtılmadan veya varsa ipoteğine gidilmeden sigorta şirketi tarafından krediyi veren kuruluşa ödenmesini sağlar. Böylece hiçbir kişi veya kuruluşa başvurmadan vefat edenin kredi borcu derhal ödenmiş olur. Kredi miktarını aşan sigorta teminatı ise sigortalının varislerine tediye edilir.

Kimler Sigorta Yaptırabilir ?

Yaşları 18 ile 75 yaş arasında sağlıklı herkes katılabilir. ŞİRKET, gerek gördüğü takdirde sigortaya dahil edilecek kimseye tıbbi yönden incelemeye tabi tutması hakkına sahiptir. Sigorta süresi 1 YILDIR. Eğer sigortalı veya kreditör isterse ve beyan ederse yıllık olarak poliçeler yenilenebilir.

ANA TEMİNAT

Ölüm Teminatı :

Sigortalılardan birinin sigortalı iken herhangi bir sebepten dolayı (intihar hariç) vefatı halinde belirlenen tutarında Ölüm Teminatı kanuni varislerine veya hak sahiplerine ödenir.

Sigorta Primi ve Sigortalılara ait Bilgiler Nelerdir ?

Vefat Primi Sigorta priminin tespitinde sigorta bedeli ve kişinin yaşı rol oynar. Sigorta primi, her yıl sigortalının gerçek yaşına ve sigorta teminat bedeline göre hesap edilecektir. Sigortalının yaşına ve sigorta bedeline göre imzalanan sözleşme her sene sigortalı veya kreditör dilediği takdirde bir üst yaşın primine göre temdit edilebilir.

Tazminat Ödemesi Nasıldır ?

Tazminat talebine yol açacak bir olayın meydana gelmesi halinde SİGORTA ŞİRKETİ gerekli evrakların tamamlanmasını müteakip, ödemeyi hak sahiplerine direkt yapacaktır.

Bu bilgileri paylaş...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email