Konut Sigortası bina ve isteğe bağlı olarak içinde yer alan eşyaları güvence altına alınmasıdır. Bu durumda bina içerisindeki her türlü sabit tesisat da sigorta kapsamına girmektedir.

Herhangi bir hasarın gerçekleşmesi durumunda çoğunlukla eşyalar da hasar görür. Bu nedenle sigortaya konu olan konutların içindeki eşyaların birlikte güvence altına alınması gerekir. Böylece az bir maliyet farkıyla daha geniş güvence satın alınır. Kiracı olunması halinde sadece eşya teminatı alınarak eşyalar güvence altına alınabilir.

Evimiz iyisiyle, kötüsüyle birçok anımızın geçtiği, kendi imkanlarımızla şekillendirip, dekore ettiğimiz, sadece bize ve sevdiklerimize ait olan özel yaşam alanımızdır.

Konut sigortasının kapsamı

Konut Sigortasındaki Teminatları; Yangın teminatı, Deprem teminatı, Hırsızlık teminatı, Cam kırılması teminatı olarak ana başlıklar altında toplamak mümkündür. Bunun haricinde, Ek Teminatları incelediğimizde;

Sel/Seylap, Dahili Su, Fırtına, Yer Kayması, Duman, Kötü niyet/Terör, Kara Taşıtları, Hava Taşıtları, Deniz Taşıtları, Grev/Lokavt/Kargaşalı Halk Hareketleri, Enkaz Kaldırma ek teminatları mevcuttur.

Yukarıda belirtilen teminatları içeren paket konut sigorta poliçesi yapıldığı taktirde yaşam alanımız , evimiz ve değerli eşyalarımız tüm risklere karşı güvence altına alınmaktadır.

Bireyler için sahip olunan-olunacak değerler

 • Konutlarını Sigorta yaptıran bireyler; Başlarına gelebilecek olası risklerini, gelecekte ki faaliyetlerinin olumsuz yönde etkilenmesini önlerler.
 • Oluşan bir hasarda, birey zararını sigorta şirketinden karşılayacağından, zararın telafisi için kendi özkaynaklarını kullanmak zorunda kalmayacak ve ek bir maliyet ihtiyacına gerek duymaksızın faaliyetlerine, yaşamlarına sorunsuz bir şekilde devam edeceklerdir.
 • Bireyler konut sigortası yaptırarak, geleceğe yönelik taahütlerini de garanti altına alacaklardır
 • Konut sigortası yaptırarak teminat altına alınan varlıkların bedeli ile ödenen primler karşılaştırıldığında, primlerin çok düşük olduğu gözlenecektir.

Sigortacılık etik ilkeleri

Sigorta şirketlerinin uyması gereken, uygulamada öncelik verecekleri ilkeler;

 • Dürüstlük.
 • Tarafsızlık. (ayrım yapılmadan, önyargılı davranmadan)
 • Güvenirlik. (müşteri hizmetlerini eksiksiz ve zamanında yapmak)
 • Şeffaflık.
 • İnsan haklarına saygı.
 • Sosyal sorumluluk. (sosyal ve kültürel etkinliklere destek)
 • Çevreye saygı. (çevrenin ve doğal kaynakların korunması)

Avrupa birliği üyesi ülkelerinde, özellikle son yıllarda Sigorta sektörleri, sigorta ürünlerine yönelik önemli bir talep artışıyla karşı karşıya bulunmakta, bu ise önemli bir ciro artışına yol açmaktadır. Artan talep ve sigortacılık sektöründeki büyüme, faaliyetlerde artışı ve gelişmeyi de beraberinde getirmiştir. Aynı sigortacılık bilincinin de ülkemizde oluşması gerekmektedir. Sigortacılık Yasamız son halini almış olup en kısa sürede hayata geçecektir. Bu yasa çerçevesinde, Avrupa’da da olduğu üzere hasarlı olan sigortalıların poliçe prim miktarları arttırılacak, hasarsız olan sigortalıların poliçe prim miktarları da indirime tabi tutulacaktır. Hasar yapan sigortalının cezasını hasarsız sigortalı çekmeyecektir. Sigortacılık Yasası yürürlüğe girdiği zaman, ülkemizde olması gereken, sigortacı ve sigortalı lehinde, gerçek anlamda, uluslararası düzeyde sigortacılık hizmeti verilecektir.

Avrupa birliği üyesi ülkelerinde, özellikle son yıllarda Sigorta sektörleri, sigorta ürünlerine yönelik önemli bir talep artışıyla karşı karşıya bulunmakta, bu ise önemli bir ciro artışına yol açmaktadır. Artan talep ve sigortacılık sektöründeki büyüme, faaliyetlerde artışı ve gelişmeyi de beraberinde getirmiştir.

Aynı sigortacılık bilincinin de ülkemizde oluşması gerekmektedir. Sigortacılık Yasamız son halini almış olup en kısa sürede hayata geçecektir. Bu yasa çerçevesinde, Avrupa’da da olduğu üzere hasarlı olan sigortalıların poliçe prim miktarları arttırılacak, hasarsız olan sigortalıların poliçe prim miktarları da indirime tabi tutulacaktır. Hasar yapan sigortalının cezasını hasarsız sigortalı çekmeyecektir. Sigortacılık Yasası yürürlüğe girdiği zaman, ülkemizde olması gereken, sigortacı ve sigortalı lehinde, gerçek anlamda, uluslararası düzeyde sigortacılık hizmeti verilecektir.

Kriz döneminde konut sigortası ve önemi

Sigortacılığın amacı, ödenebilir bir prim karşılığında oluşacak hasarı sigorta güvencesi altına almaktır. Yurt içinde risk paylaşımını sağlamak, aynı zamanda oluşacak hasarların neden olacağı mali yükü sigorta yoluyla uluslararası reasürans ve sermaye piyasalarına dağıtmaktır. Devletin felaketlerden kaynaklanan mali yükünü azaltmak, Toplumda sigorta bilincinin gelişmesini sağlamaktır.

Felaketlerde, bireylerin başına olumsuzluklar gelmediği sürece zorunlu olmadıkları için sigorta yapmamayı, aile bütçesinden sigorta ödemeleri için pay ayırmadıklarını görmekteyiz. Birde sigortasız bireylerin oluşan hasarlarının kısmide olsa devlet tarafından ödenmesi konut sigortası konusunda toplumumuzun istenen düzeyde olmadığını göstermektedir. Oysa yukarıda belirmiş olduğum faydalar düşünüldüğünde konut sigortasının nekadar elzem ve gerekli olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Konut sigortası yapmak için bireylerin başına mutlaka mali zararın gelmesi mi gerekiyor, bana göre hayır, nasıl ki araç sigortamızı yapıyorsak aynı hassasiyeti konut sigortasında da göstermeli ve özel yaşam alanlarımızı tüm risklere karşı güvence altına almayı sağlamalıyız.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde oluşan sel felaketlerini incelediğimizde, araç konusunda çok büyük sıkıntıların yaşanmadığı tespit edilmiştir. Araçların büyük çoğunluğunun sigortalı olması, oluşan mali zararların sigorta şirketleri tarafından karşılanmasını saglamıştır. Oysa konut sigortasında bu portrenin tam tersi gerçekleşmiştir. Konut sigortasının yeterince yapılmadığı ülkemizde ve eksik yapılan sigorta poliçeleri de dikkate alındığında, hem sigorta şirketlerinin hem de sigortalıların yeterince bilgi alış verişinde bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede yaratılan kamuoyu ile halkımızın tüm sigorta branşlarında ve özellikle konut sigortasında bilgilendirilmeleri amaçlanmıştır. Konut sigortası ile ilgili kampanyalar başlatılmış ve çok küçük, aile bütçesini sarsmayacak miktarlara konut sigortası yapılması için çabalar sarfedilmektedir. Umarım bu yaşananlardan bireyler ders alarak, yaşananları unutmadan, keşke dememek için tüm risklere karşı sigorta yaptırırlar.

Sigortacılar olarak, sizleri konut sigortası yapmaya davet ediyoruz.

Bu bilgileri paylaş...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone